komunikacja meetup management

Komunikacja jako narzędzie do spełniania potrzeb

W doświadczaniu samoorganizacji najtrudniejsze było to, co wymagało komunikacji z drugim człowiekiem – na to wskazywały wyniki ankiety przeprowadzonej niedługo po wdrożeniu w naszej firmie holakracji. Okazało się, że komunikacja, która buduje więzi oraz wspiera współpracę i koordynację wymaga zmiany naszych nawyków. Dlatego uruchomiliśmy proces budowania nowych kompetencji w tym obszarze. Więcej…