warsztat-efektywne-spotkania

Siła empatycznego słuchania.

Empatia, niezależnie od tego, czy wyrażona słowami czy okazywana w ciszy jest procesem aktywnym. Staramy się w nim być w pełni obecni, zarówno wobec siebie, jak i wobec drugiej osoby. Wchodzimy w kontakt z jej uczuciami i potrzebami okazując, że je rozumiemy. Składowymi takiego kontaktu są ciekawość drugiej osoby oraz pragnienie właściwego usłyszenia tego, co chce nam przekazać i jakie potrzeby stara się zaspokoić.

Transformacja miejsca pracy: potęga więzi i empatii.

W naszych nowoczesnych czasach, firmy i organizacje stały się wpływowymi nośnikami zmian na całym świecie.

Produkty takie jak smartfony, samochody czy samoloty bardzo zmieniły nasz styl życia. Internet zmodyfikował to, jak się uczymy i jak rozprzestrzenia się kultura. Sposób życia współczesnych młodych ludzi różni się dramatycznie od sposobu życia ich rodziców i dziadków w czasach młodości.