warsztat-efektywne-spotkania

Siła empatycznego słuchania.

Empatia, niezależnie od tego, czy wyrażona słowami czy okazywana w ciszy jest procesem aktywnym. Staramy się w nim być w pełni obecni, zarówno wobec siebie, jak i wobec drugiej osoby. Wchodzimy w kontakt z jej uczuciami i potrzebami okazując, że je rozumiemy. Składowymi takiego kontaktu są ciekawość drugiej osoby oraz pragnienie właściwego usłyszenia tego, co chce nam przekazać i jakie potrzeby stara się zaspokoić.

Transformacja miejsca pracy: potęga więzi i empatii.

W naszych nowoczesnych czasach, firmy i organizacje stały się wpływowymi nośnikami zmian na całym świecie.

Produkty takie jak smartfony, samochody czy samoloty bardzo zmieniły nasz styl życia. Internet zmodyfikował to, jak się uczymy i jak rozprzestrzenia się kultura. Sposób życia współczesnych młodych ludzi różni się dramatycznie od sposobu życia ich rodziców i dziadków w czasach młodości.

Słuchanie się opłaca. Empatia w biznesie, czyli jak praktykowanie empatii może przełożyć się na nadzwyczajne wyniki twojego zespołu – część 2.

Słuchanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów okazywania empatii, a zarazem jedna z najbardziej podstawowych umiejętności interpersonalnych. Większość ludzi sądzi, że potrafi dobrze słuchać. Ja jednak mam na myśli takie słuchanie, z którego przede wszystkim zadowolony jest mówca, a nie słuchacz.

słuchanie zrozumienie zaufanie nvc

Słuchanie się opłaca. Empatia w biznesie, czyli jak praktykowanie empatii może przełożyć się na nadzwyczajne wyniki twojego zespołu.

Działalność biznesowa realizowana jest w zespołach. Niezależnie od tego, czy chodzi o zespół w ramach jednego działu, składający się z osób z różnych działów czy też taki, w skład którego wchodzą strony trzecie, np. wykonawcy lub klienci, to wspólne działanie ludzi buduje sukces.

komunikacja meetup management

Komunikacja jako narzędzie do spełniania potrzeb

W doświadczaniu samoorganizacji najtrudniejsze było to, co wymagało komunikacji z drugim człowiekiem – na to wskazywały wyniki ankiety przeprowadzonej niedługo po wdrożeniu w naszej firmie holakracji. Okazało się, że komunikacja, która buduje więzi oraz wspiera współpracę i koordynację wymaga zmiany naszych nawyków. Dlatego uruchomiliśmy proces budowania nowych kompetencji w tym obszarze. Więcej…