Metoda CXE, czyli o tym w jaki sposób pracujemy.

Przykładamy szczególną wagę do tego, w jaki sposób pracujemy.
Dbamy o jednolity standard realizacji projektów i jakości w całym naszym zespole.

Wchodzimy w świat użytkowników

Chcemy poznać ich świat i poczuć to, co oni czują. Chcemy myśleć tak, jak oni myślą. A nade wszystko chcemy zrozumieć ich zachowania i emocje. To kluczowe doświadczenie z perspektywy projektowania rozwiązania.

Klient jest członkiem zespołu

Jeden zespół, jeden projekt. Wspólna energia oraz lepsze zrozumienie potrzeb Klienta. Zintegrowany zespół projektowy odpowiada na potrzebę sensu.

Pracujemy w parach

W parze uwalnia się mnóstwo energii. Jesteśmy w 100% skoncentrowani na tym, co robimy. Rośnie nasza kreatywność i zaangażowanie. Lepiej wykorzystujemy czas, a jakość naszej pracy jest wyższa. Dodatkowo ciągłość pracy w wypadku nagłej nieobecności jest zabezpieczona.

Tworzymy fiszki opisujące kolejne zadania

Dzięki temu wprowadzamy wspólny język opisujący zakres planowanej pracy oraz jednoznacznie definiujemy, co oznacza, że praca została wykonana. Definition of done.

Budujemy i testujemy prototypy rozwiązań

Dzięki temu możemy, jak najszybciej doświadczyć w sposób realny i namacalny rozwiązania, które wypracowaliśmy i skorygować je, jeżeli to będzie konieczne. Dodatkowo doświadczamy reakcji użytkowników na zaprezentowane rozwiązanie – możemy wprowadzić korekty, zanim Klient zainwestuje środki w jego zbudowanie.

Klient decyduje nad czym pracujemy w danej iteracji

Nasz Klient autoryzuje naszą pracę w każdej iteracji projektu. Dzięki temu oddajemy mu pełną kontrolę nad przebiegiem projektu. Możemy na bieżąco śledzić, co dla naszego Klienta jest w danym momencie najważniejsze. Mamy wspólne z Klientem zrozumienie, nad czym mamy w danej iteracji pracować.

Łączymy perspektywę biznesu z perspektywą Użytkownika

Nasze rozwiązania dostosowujemy do ludzi, a nie staramy się, aby ludzie dostosowali się do rozwiązań, które projektujemy.

Regularnie spotykamy się z Klientem

Dzięki temu utrzymujemy stałe i szybkie tempo pracy. Koncentrujemy się w pełni na pracy w projekcie.

Udostępniamy Klientowi informację online

Dzięki temu umożliwiamy Klientowi w każdym momencie ocenę, czy to, co robimy spełnia jego potrzeby i realizuje poczucie sensu.

Stosujemy nietypowy model finansowy

Nasz model finansowy współpracy umożliwia Klientowi wyjście w dowolnym momencie z projektu bez ponoszenia dodatkowych lub ukrytych kosztów. Jeżeli uzna, że projekt nie realizuje już jego obecnych potrzeb, jego kontynuacja nie ma sensu. Dbamy o partnerstwo i o sens tego, co robimy – zarówno dla nas, jak i dla Klienta.

Tworzymy wizualną dokumentację projektu

Wszystkie etapy projektu, fiszki, zadania odzwierciedlamy na dużej tablicy korkowej, która jest przez cały czas trwania projektu w naszym zespole. Tworzymy fizyczne artefakty – plansze, info grafiki, schematy. Dzięki temu możemy zachować spójność myślenia w całym procesie, zapewnić kumulację wiedzy o firmie i utrzymać koncentrację na celu projektu.