Działalność biznesowa realizowana jest w zespołach. Niezależnie od tego, czy chodzi o zespół w ramach jednego działu, składający się z osób z różnych działów czy też taki, w skład którego wchodzą strony trzecie, np. wykonawcy lub klienci, to wspólne działanie ludzi buduje sukces.

Nie wszystkie zespoły są skuteczne. Niektóre szybko się integrują i ich współpraca układa się gładko. Z kolei dla innych codziennością są spory i nieporozumienia. W ich pracy przeplatają się okresy przestoju i rozruchu. Na czym polega różnica? Co sprawia, że dany zespół działa skutecznie, a co ważniejsze, w jaki sposób ty i twoi współpracownicy możecie nauczyć się budować efektywne zespoły, w których panuje harmonia zamiast tarć?

Ustalmy najpierw co rozumiemy przez „skuteczną” pracę zespołową. Chociaż można podać różne definicje, to ja mam na myśli grupę ludzi, którym dobrze się ze sobą pracuje i są w stanie osiągać wspaniałe rezultaty. W końcu, w świecie biznesu, to właśnie rezultaty liczą się najbardziej. W wielu podejściach do kwestii skuteczności zespołów, kładzie się nacisk na wyznaczanie i osiąganie celów. Jednak to poprawa umiejętności interpersonalnych pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału danego podejścia do sposobu pracy w zespole.

 

To umiejętności miękkie mają kluczowe znaczenie!

Umiejętności interpersonalne często określa się jako „umiejętności miękkie”. Mimo że określenie to ma wydźwięk lekko deprecjonujący, to coraz więcej liderów odkrywa ich znaczenie. Wielu z nich z nich uważa, że umiejętności te są ważniejsze niż umiejętności potrzebne do wykonywania konkretnego zadania (czyli tzw. „twarde” umiejętności). Jednocześnie istnieje pewna luka w kształceniu, jako że wiele osób i firm skupia się w swoim rozwoju zawodowym na umiejętnościach potrzebnych do wykonywania swojego zawodu, a nie na komunikacji i współpracy.

 

Badania wskazują na znaczenie empatii w biznesie.

Istnieje coraz więcej badań, które pokazują jakie umiejętności są najważniejsze w budowaniu skutecznych zespołów. Patrick Lencioni obszernie pisze na temat organizacji pracy zespołów, zwracając uwagę na to co się sprawdza, a co nie. Zidentyfikował pięć przyczyn dysfunkcji zespołu: brak zaufania, lęk przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie brania odpowiedzialności oraz brak zorientowania na rezultaty. Wskazuje, że wśród cech dobrze funkcjonujących zespołów jest gotowość do proszenia o pomoc i przyznania się do błędu, oraz odwaga do udzielania informacji zwrotnych.

Badanie, które przeprowadzono niedawno w firmie Google, pozwala na wyciągnięcie podobnych wniosków. Tym, co odróżnia skuteczne zespoły, jest sposób wchodzenia ludzi we wzajemne interakcje. Zespołom, które posiadają właściwy zestaw norm zachowania, pracuje się lepiej i osiągają swoje cele. Dzieje się tak ponieważ właśnie te  normy zapewniają im poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Ludzie czują, że mogą podjąć ryzyko w kontaktach z innymi. Czują, że mogą powiedzieć to, co myślą, nie narażając się na zawstydzenie czy odrzucenie. Stosunki między członkami takich zespołów charakteryzuje szacunek i zaufanie. Jaki zestaw norm został wyodrębniony przez badaczy?

  • Po pierwsze, wszyscy członkowie mogą zabrać głos, dzięki czemu mogą wnieść swój wkład w pracę zespołu i rozwijać jego zbiorową inteligencję.

  • Po drugie, ludzie wykazują się społeczną wrażliwością — wyczuwają stan emocjonalny drugiej osoby na podstawie sygnałów pozawerbalnych. Innymi słowy, okazują empatię. 

W drugiej części tego artykułu przyjrzymy się roli słuchania w empatii oraz temu jak, krok po kroku, można budować umiejętność dawania empatii.

Fragmenty tego artykułu zostały zaadaptowane z książki Ike’a Lasatera Collaborating in the Workplace: A Guide for Building Better Teams, opublikowanej przez  wydawnictwo PuddleDancer Press w 2019 roku.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *