W naszych nowoczesnych czasach, firmy i organizacje stały się wpływowymi nośnikami zmian na całym świecie.

Internet a komunikacja w biznesie

Produkty takie jak smartfony, samochody czy samoloty bardzo zmieniły nasz styl życia. Internet zmodyfikował to, jak się uczymy i jak rozprzestrzenia się kultura. Sposób życia współczesnych młodych ludzi różni się dramatycznie od sposobu życia ich rodziców i dziadków w czasach młodości.

 

To, w jaki sposób organizuje się biznes, jak są wdrażane najnowsze trendy w zarządzaniu, wpływa nie tylko na samych pracowników, ale również na ich rodziny i na wybór miejsce zamieszkania tych rodzin. Przykładowo, Armia Stanów Zjednoczonych jest jedną z organizacji stojących na czele walki o integrację rasową. Wprowadza nowoczesne techniki zarządzania, a obecnie dba również o akceptację dla żołnierzy i żołnierek o innej orientacji seksualnej. W USA wiele firm podjęło się roli liderów w walce ze zmianami klimatycznymi po tym, jak administracja prezydenta Trumpa wycofała się z przestrzegania ustaleń paryskiego porozumienia klimatycznego.

Praktyczne zastosowanie NVC

Potencjalne zyski płynące z praktycznego stosowania wskazówek zaczerpniętych z Porozumienia bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication) mogą być dla przedsiębiorstw znaczące. Na przykład Foxconn Technology Group, z siedzibą w Tajwanie zatrudnia 1,3 miliona pracowników na całym świecie. Do klientów tej organizacji należą między innymi tacy światowi giganci jak Acer, Amazon.com, Apple, Cisco, Dell, Google, Hewlett_Packard, Huawei, Intel, Microsoft, Sony czy Toshiba. Sieć ich dostawców jest równie imponująca i zróżnicowana, a należące do nich fabryki zlokalizowane w różnych miejscach świata produkują około 40 procent wszystkich sprzedawanych produktów elektroniki użytkowej.

Wizja, w której Foxconn wprowadza podstawowe zasady filozofii Marshalla Rosenberga nie wydaje się tak odległa. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak zmienia się Microsoft, zarządzany przez dyrektora generalnego Satyię Nadella, zdeterminowanego, by przekształcić kulturę swojego przedsiębiorstwa. Poprosił on na początek, by wszystkie osoby z kadry zarządzającej przeczytały książkę Rosenberga “Porozumienie bez przemocy” (patrz Satya Nadella Rewrites Microsoft’s Code, Fast Company, 09.18.17).

Działania Nadelli ukierunkowane na rozwijanie “tego rodzaju umiejętności miękkich, które często są przedmiotem drwin ze strony bezwzględnej polityki korporacyjnej” są w dużej części finansowane ze wzrostu wartości rynkowej firmy. W czasie trzyipółletniej obecności Nadelli na stanowisku dyrektora generalnego, ten wzrost wyniósł 250 miliardów dolarów.

 

Najnowsze dane pokazują, że przedsięwzięcia „oparte na współpracy” są coraz częściej bazą nowoczesnej działalności biznesowej. Dzięki takiemu podejściu rośnie zarówno rentowność firm, jak i poziom zadowolenia pracowników, Ten ostatni skutkuje zmniejszeniem rotacji zatrudnienia. Dodatkowo, w zespołach, które sprawnie współpracują, podnosi się poziom zbiorowej inteligencji. Jest ona czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych składników. W efekcie podejmowane decyzje są trafniejsze, traci się mniej czasu na ich podjęcie i lepiej wykorzystuje dostępne zasoby.

 

W ostatnich pięciu latach w swojej pracy skupiałem się głównie na opracowywaniu zintensyfikowanych szkoleń, których efektem byłoby podniesienie efektywności pracy zespołów. Moja książka “Collaborating in the workplace: A guide to building better teams.” (Współdziałanie w miejscu pracy: Przewodnik do budowania lepszych zespołów) jest owocem tych szkoleń oraz doświadczenia i wiedzy jaką dzięki nim zyskałem. Proponuje łatwy do przyswojenia system, który pokazuje jak słuchać i być empatycznym.

 

Od roku 2017 prowadzę szkolenia efektywności dla zespołów w fabryce samochodów Dongfeng Nissan w Guangzhou. Dowiedziałem się, że szefostwo centrum szkoleniowego w tym przedsiębiorstwie od pięciu lat oferuje treningi Porozumienia bez Przemocy. W tym okresie jego beneficjentami stało się już około tysiąca pracowników. Postrzegam to jako dodający otuchy ślad wpływu przywództwa Nadelli. Jest to również znak, że została stworzona przestrzeń, by kierować uwagę organizacji biznesowych na potencjał, jaki tkwi w budowanych w oparciu o empatię silnych więziach i dobremu kontaktowi między ludźmi.

 

Jestem głęboko przekonany, że każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w swoim przedsiębiorstwie. Ulepszanie umiejętności komunikacji, słuchania i rozumienia współpracowników są kluczową składową bycia liderem w ramach takiej struktury, niezależnie od tego, na jakim stanowisku jesteśmy zatrudnieni.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *