CX Experience powstało po to, aby móc pomóc innym się zmieniać. W sensie istnienia naszej firmy napisaliśmy: „marzymy o tym, żeby ludzie odnajdywali większy sens w tym, co robią na co dzień w swoich firmach”. Jak to zrobić? Chcemy się podzielić z innymi tym, co sami już mamy za sobą. Wszystkie tematy poniższych spotkań wynikają z naszego praktycznego doświadczenia. Chcemy cyklicznie się spotykać z innymi, wzajemnie inspirować i uczyć. Tworzyć przestrzeń, która wspiera poznawanie nowego i doświadczanie. Inspirować do tego, aby Uczestnicy naszych spotkań nabierali większej odwagi w eksperymentowaniu i wdrażaniu zmian w swoich firmach. Chcemy się dzielić z innymi tym, co potrafimy robić najlepiej.

Jak organizować spotkania, które skutecznie realizują Twoje cele?

Czy często zdarza Ci się zapraszać innych na spotkania w Twojej firmie? Czy zdarza Ci się, że przejmujesz odpowiedzialność za organizację i prowadzenie spotkań na które zapraszasz innych Uczestników?
Skup się przez moment i przypomnij sobie wszystkie spotkania, w których brałeś udział i miałeś poczucie, że w ogóle nie powinieneś na nich być.

Przypomnij sobie spotkania, które mimo pozornie łatwego tematu i jasno zdefiniowanego celu zaczynały dryfować w zupełnie innych kierunkach niż pierwotnie zamierzone, dialog zamieniał się w polemikę oraz zaczynały pojawiać się emocje, które skutecznie uniemożliwiały osiągnięcie zaplanowanego rezultatu.

Przypomnij sobie spotkania, które nie kończyły się żadnym konkretnym rezultatem, a jedyną konkluzją na ich zakończenie była konstatacja, że trzeba umówić kolejne.

Wreszcie przypomnij sobie momenty, kiedy całkowicie traciłeś perspektywę tego, w czym aktualnie uczestniczysz, a dzień kończyłeś solidnym zmęczeniem.

Chcemy się podzielić z Tobą z doświadczeniem prowadzenia spotkań, w którym uczestniczymy na co dzień. Podczas warsztatu zaprosimy Cię do udziału w zainscenizowanym spotkaniu i zaprezentujemy metodę pracy, która, jak wynika z naszych doświadczeń, w znaczący sposób zwiększa efektywność spotkań w firmie, a dodatkowo powoduje, że Uczestnicy kończą je z wysokim poziomem satysfakcji.

Podczas warsztatu będziesz miał okazję dowiedzieć się:

 • czym się różni spotkanie decyzyjne od spotkania koordynacyjnego,

 • w jaki sposób zadbać o poziom bezpieczeństwa Uczestników i stworzyć bezpieczną przestrzeń do interakcji,

 • kim jest Moderator i dlaczego jego rola jest krytyczna z perspektywy realizacji efektywnego spotkania,

 • czym są napięcia i w jaki sposób je przetwarzać.


Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Oznacza to, że będziemy zapraszać Uczestników do brania udziału w doświadczeniach. Pracując, zachowujemy odpowiedni balans pomiędzy częściami inspirującymi i wykładowymi w stosunku do ćwiczeń praktycznych. Nadrzędną zasadą jest zasada dobrowolności. Chcemy, aby Uczestnicy naszych spotkań czuli się zawsze w 100% bezpiecznie.

Ćwiczenia i sytuacje, do których będziemy zapraszali Uczestników, będą dostosowane poziomem trudności do gotowości, z jaką będą wchodzić Uczestnicy w to doświadczenie.

Na czym nam zależy:

Chcielibyśmy, abyś po naszym spotkaniu znał odpowiedź na pytanie: „Czy można zorganizować i przeprowadzić spotkanie na którym Uczestnicy będą rozumieli, co mogą wnieść do spotkania, będą mieli przestrzeń na nieskrępowaną wypowiedź, a organizator będzie kontrolował przebieg spotkania z perspektywy realizacji jego celów.

Do kogo jest skierowany warsztat:

Do osób, które organizują i biorą odpowiedzialność za przebieg spotkań w firmie.

Część pierwsza:

 • Formowanie grupy, informacje wstępne, kontrakt.

 • Doświadczenia ze spotkań – doświadczenia Uczestników.

 • Element wiedzowy – doświadczenie.

Część druga:

 • Otwieranie spotkania – symulacja.

 • Budowanie agendy – symulacja.

 • Prośba o informację – symulacja.

Część trzecia:

 • Przekazywanie informacji – symulacja.

 • Podejmowanie decyzji – symulacja.

 • Runda zamykająca – symulacja.

 • Rola moderatora w procesie – element wiedzowy.

Przerwy:

Warsztat planowany jest na 6 godzin. W trakcie warsztatu zaplanowano 20 – minutowe przerwy kawowe oraz jedną dłuższą, godzinną przerwę obiadową.

Koszt Warsztatu: 1190 zł / os. + 23% VAT

Podana cena zawiera:

 • udział w warsztacie, materiały dla Uczestników,

 • 1 godzinę konsultacji z Trenerami do wykorzystania przez 6 miesięcy od dnia spotkania.

Jacek Narkiewicz
Trener CXE

Moim życiowym powołaniem jest to, żeby pomagać ludziom rozwijać swoje talenty w służbie dla innych. Realizując to powołanie, angażuję się w pracę w obszarze zmian w organizacjach, zarówno w zakresie procesów, jak i elementów miękkich, związanych z członkami zespołów i całymi zespołami. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał. Rolą liderów jest z jednej strony pomoc członkom zespołu w uświadomieniu sobie tego potencjału, ukierunkowanie go na realizację celów danej osoby i organizacji, przy wykorzystaniu posiadanych przez nią talentów, natomiast z drugiej strony zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która ten cel wspiera.


Michał Janiszewski

Trener CXE


Jestem przedsiębiorcą. Tak najczęściej odpowiadam na pytanie o to, czym się zajmuję. Zawsze bardzo bliskie było mi podejście biznesowe stawiające na pierwszym miejscu człowieka i wartości. I to nie tylko w warstwie deklaratywnej, ale również w codziennym staraniu, choć czasem niełatwym i wymagającym. Budowanie zespołów pełnych energii i zaangażowania – to moja silna strona. Dziesięć lat temu ukułem sformułowanie „organizacji humanistycznej”, które definiowało moje wymarzone miejsce pracy. Mojej i wszystkich innych zaangażowanych osób.


Informacja zwrotna, czyli, jak prowadzić rozmowy, których się obawiasz

Przypomnij sobie wszystkie sytuacje, które wymagały Twojej interwencji w relacji z Twoim współpracownikiem. Przypomnij sobie momenty, kiedy wiedziałeś, że rozmowa, którą musisz odbyć, będzie dla Ciebie trudna. Przypomnij sobie momenty, kiedy obawiałeś się reakcji drugiej strony, kiedy trudno było Ci zaplanować, to co masz powiedzieć.

Jak się wtedy czułeś? Czy odczuwałeś brak komfortu, strach, zniechęcenie? Czy kierowałeś się złością i irytacją? Czy czułeś rozczarowanie i zniechęcenie po rozmowach, które prowadziłeś? Czy czułeś, że mimo Twoich najszczerszych chęci po prostu przestajesz się rozumieć z drugą osobą? Tracisz z nią kontakt?

W jaki sposób chciałbyś zaspokoić potrzeby związane z trudną sytuacją rozmowy z Twoim pracownikiem?

Czy możesz sobie wyobrazić, że można porozmawiać z członkiem zespołu o tym, co dla Ciebie jest trudne, ale w sposób, który zwiększy szansę na to, że ta osoba Cię usłyszy, zrozumie i będzie chciała zrobić, to co dla Ciebie jest ważne?

Podczas warsztatu podzielimy się z Tobą naszymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia trudnych rozmów, osadzając je w NVC, czyli komunikacji bez przemocy. Stworzymy dla Ciebie  przestrzeń, w której będziesz mógł bezpiecznie przećwiczyć i poeksperymentować z nowym podejściem do prowadzenia rozmów.

Podczas warsztatu dowiesz się i doświadczysz:

 • w jaki sposób zaspokojone i niezaspokojone potrzeby mogą wpłynąć na rozmowę,
 • w jaki sposób można uniknąć wpadania w pułapkę interpretowania,
 • jak przygotować się do spotkania z pracownikiem,
 • jak budować kontakt podczas rozmowy,
 • w jaki sposób formułować komunikaty osadzone w Twoich potrzebach,
 • jak empatycznie słuchać drugą osobę powstrzymując się od oceniania i komentowania,
 • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą się wydarzyć podczas spotkania.

  Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Oznacza to, że będziemy zapraszać Uczestników do brania udziału w doświadczeniach. Pracując, zachowujemy odpowiedni balans pomiędzy częściami inspirującymi i wykładowymi w stosunku do ćwiczeń praktycznych. Nadrzędną zasadą jest zasada dobrowolności. Chcemy, aby Uczestnicy naszych spotkań czuli się zawsze w 100% bezpiecznie.

  Ćwiczenia i sytuacje, do których będziemy zapraszali Uczestników, będą dostosowane poziomem trudności do gotowości, z jaką będą wchodzić Uczestnicy w to doświadczenie.

  Zależy nam, aby:

  po każdym naszym spotkaniu Uczestnik wyszedł z:

  • z dobrą bazą do dalszego rozwoju,
  • z narzędziami do eksperymentowania w praktyce i budowania nowych umiejętności,
  • z wiarą i przekonaniem, że można w sposób bezpieczny emocjonalnie i zwiększając skuteczność rozmawiać z ludźmi w zespole o sprawach dla Ciebie trudnych.

  Część pierwsza:

  • Formowanie grupy, informacje wstępne, kontrakt.
  • Zaspokojone i niezaspokojone potrzeby w komunikacji, czyli kontekst – elementy wykładowe, ćwiczenia praktyczne.
  • Pułapka interpretowania – doświadczenie.

  Część druga:

  • Jak się przygotować do trudnej rozmowy – praca grupowa.
  • Nawiązywanie kontaktu z rozmówcą – wykład.
  • Formułowanie komunikatu osadzonego w potrzebach – ćwiczenia praktyczne.

  Część trzecia:

  • Słuchanie bez oceniania i komentowania – ćwiczenia praktyczne.
  • Domykanie spotkania – praca grupowa.
  • Trudne sytuacje – wykład, wymiana doświadczeń.

  Przerwy:

  Warsztat potrwa od godziny 9:00 do godziny 17:00. W trakcie warsztatu zaplanowano 20 – minutowe przerwy kawowe oraz jedną dłuższą, godzinną przerwę obiadową.

  Koszt Warsztatu: 1190 zł / os. + 23% VAT

  Podana cena zawiera:

  • udział w warsztacie, materiały dla Uczestników,

  • 1 godzinę konsultacji z Trenerami do wykorzystania przez 6 miesięcy od dnia spotkania.

  Jacek Narkiewicz
  Trener CXE

  Moim życiowym powołaniem jest to, żeby pomagać ludziom rozwijać swoje talenty w służbie dla innych. Realizując to powołanie, angażuję się w pracę w obszarze zmian w organizacjach, zarówno w zakresie procesów, jak i elementów miękkich, związanych z członkami zespołów i całymi zespołami. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał. Rolą liderów jest z jednej strony pomoc członkom zespołu w uświadomieniu sobie tego potencjału, ukierunkowanie go na realizację celów danej osoby i organizacji, przy wykorzystaniu posiadanych przez nią talentów, natomiast z drugiej strony zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która ten cel wspiera.


  Michał Janiszewski

  Trener CXE


  Jestem przedsiębiorcą. Tak najczęściej odpowiadam na pytanie o to, czym się zajmuję. Zawsze bardzo bliskie było mi podejście biznesowe stawiające na pierwszym miejscu człowieka i wartości. I to nie tylko w warstwie deklaratywnej, ale również w codziennym staraniu, choć czasem niełatwym i wymagającym. Budowanie zespołów pełnych energii i zaangażowania – to moja silna strona. Dziesięć lat temu ukułem sformułowanie „organizacji humanistycznej”, które definiowało moje wymarzone miejsce pracy. Mojej i wszystkich innych zaangażowanych osób.


  Jak rozmawiać w sytuacji konfliktu żeby wspierać entuzjazm ludzi i skuteczność zespołu

  Czy zdarzały się momenty, kiedy miałeś poczucie, że nie jesteś właściwie rozumiany? Kiedy w relacjach z Twoimi współpracownikami brakowało Ci szczerości i otwartej komunikacji? Kiedy w ważnych relacjach biznesowych brakowało Ci wzajemnego zrozumienia? Kiedy odczuwałeś trudność w wyrażeniu tego na czym Ci zależy w taki sposób, aby być usłyszanym przez drugą osobę?

  Każdy człowiek, niezależnie od zajmowanego stanowiska i miejsca w strukturze zarówno firmowej czy społecznej, posiada uniwersalny zestaw potrzeb. Potrzeby bezpieczeństwa, jasności, zaufania, akceptacji i wpływu to tylko niektóre z nich. Próbujemy je codziennie zaspakajać w relacjach z innymi osobami, w domu i w pracy. Często robimy to jednak w sposób, który powoduje, że osiągamy efekt odwrotny od zamierzonego, naruszając lub wręcz zrywając relację z drugą osobą.

  NVC (Non Violent Communication) [link] to metoda opracowana przez amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga, która rzuca zupełnie inne światło na proces komunikacji interpersonalnej.

  Dzięki koncentracji na uczuciach i potrzebach, oraz konkretnemu sposobowi formułowania komunikatów, daje możliwość osiągnięcia pełnego wzajemnego zrozumienia i  znalezienia obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. Przede wszystkim jednak pomaga nam w kierowaniu się wolnym i świadomym wyborem w każdym aspekcie naszego życia.

  Metoda NVC kładzie nacisk zarówno na umiejętności wysłuchania drugiej osoby, budowanie i pozostawanie w kontakcie ze swoim rozmówcą, jak również prawdziwe i szczere wyrażanie siebie. To elementy Metody NVC które, stosowane na co dzień, mogą w znaczący sposób poprawić relacje z innymi osobami.

  Jednym z trenerów, który poprowadzi warsztat, jest Ania Mills – założycielka Akademii NVC oraz jedna z najbardziej doświadczonych Trenerek NVC w Polsce. Metody NVC uczyła się bezpośrednio od jej twórcy – Marshalla Rosenberga.

    Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Oznacza to, że będziemy zapraszać Uczestników do wejścia w doświadczenie. Prowadząc warsztaty, staramy się  zachować równowagę  pomiędzy elementami wykładowymi i  ćwiczeniami praktycznymi. W przypadku ćwiczeń, kierujemy się zasadą dobrowolności – uczestnictwo w ćwiczeniach oraz poziom ich trudności jest uzależniony od decyzji ćwiczącego. Chcemy, aby Uczestnicy naszych warsztatów czuli się bezpiecznie.

    Zależy nam, aby:

    Zależy nam, aby Uczestnicy wyszli po warsztacie z podstawową wiedzą, na czym polega Metoda NVC oraz poglądem, czy jej stosowanie może im pomóc w codziennych relacjach biznesowych. Chcielibyśmy zainspirować Uczestników do patrzenia na swoje życie przez pryzmat uczuć i potrzeb oraz zbudować w nich przekonanie, że silna wewnętrzna motywacja jest ściśle powiązana ze świadomością własnych potrzeb.

    Do kogo skierowany jest warsztat?

    Warsztat kierujemy do liderów i menedżerów, którzy chcą budować poczucie więzi i odpowiedzialności w swoich zespołach. Zachęcamy do udziału w nim osoby, które chcą rozwijać samoświadomość, oraz chcą dokonywać świadomych wyborów, a nie kierować się zewnętrznym lub wewnętrznym przymusem.

     Część pierwsza:

     • Formowanie grupy, informacje wstępne, kontrakt.
     • Wprowadzenie do NVC.
     • Otwarta komunikacja zamiast informacji zwrotnej.
     • Muszę versus wybieram.
     • Wyrażanie wdzięczności.

     Część druga:

     • Kontakt ze sobą..
     • Język szakala vs. język żyrafy – podstawowe założenia NVC.
     • Empatyczne słuchanie.
     • Przygotowanie do trudnej rozmowy.
     • Wyrażanie uznania.

     Uwaga:

     • Agenda może ulec zmianie w trakcie warsztatu, w zależności od bieżących potrzeb uczestników.

     Przerwy:

     Warsztat potrwa od godziny 9:30 do godziny 16:30. W trakcie warsztatu zaplanowano 20 – minutowe przerwy kawowe oraz jedną dłuższą, godzinną przerwę obiadową.

     Koszt Warsztatu: 1990 zł / os. + 23% VAT

     Podana cena zawiera:

     • udział w warsztacie, materiały dla Uczestników,

     • 1 godzinę konsultacji z Trenerami do wykorzystania przez 6 miesięcy od dnia spotkania.

     Anna Mills
     Trener CXE, Akademia NVC

     W 2001 roku w trakcie pracy poznałam Marshalla Rosenberga, twórcę Porozumienia bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication). Od tamtej pory pracuję z NVC w Polsce i na świecie. Ukończyłam podyplomowe studia trenerskie i coachingowe na SWPS.Od kilkunastu lat pracuję jako certyfikowana trenerka NVC, nauczycielka mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction), coach oraz mediatorka.
     Prowadzę szkolenia otwarte, dla edukacji i biznesu. Uczestniczę jako trenerka w międzynarodowych projektach szkoleniowych we Włoszech i Hiszpanii (szkolenia z mediacji w oparciu o NVC).     Jacek Narkiewicz

     Trener CXE

     Moim życiowym powołaniem jest to, żeby pomagać ludziom rozwijać swoje talenty w służbie dla innych. Realizując to powołanie, angażuję się w pracę w obszarze zmian w organizacjach, zarówno w zakresie procesów, jak i elementów miękkich, związanych z członkami zespołów i całymi zespołami. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał. Rolą liderów jest z jednej strony pomoc członkom zespołu w uświadomieniu sobie tego potencjału, ukierunkowanie go na realizację celów danej osoby i organizacji, przy wykorzystaniu posiadanych przez nią talentów, natomiast z drugiej strony zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która ten cel wspiera.

     Transformacja czyli jak skonstruować system, który wesprze zespół w procesie zmiany zachowań

     Czy stałeś kiedyś przed wyzwaniem zaprojektowania i przeprowadzenia zmiany w Twojej organizacji? Transformacji zachowań?

     Być może miałeś również doświadczenia z przeprowadzaniem procesu transformacji, ale w jego efekcie nie wszystko działało, tak, jak planowałeś na początku, albo części elementów po prostu nie udało się przeprowadzić.

     Być może to powodowało w Tobie złość i frustrację, którą kierowałeś wobec ludzi, a w końcu pojawiało się uczucie bezradności i zniechęcenia.

     My wielokrotnie stawaliśmy wobec takiego doświadczenia i wielokrotnie doświadczaliśmy takich emocji.

     W pewnym momencie zadaliśmy sobie pytanie: „Jak w systemowy, zaplanowany sposób wesprzeć ludzi w zmianie zachowań, nawyków, i w efekcie przeprowadzić pożądaną zmianę”. Szukając odpowiedzi na to pytanie zastosowaliśmy metodę opartą na projektowaniu zmiany w oparciu o pięć obszarów wpływu. Efekty pozytywnie nas zaskoczyły.

     Teraz chcemy się podzielić naszymi doświadczeniami z innymi.

     Podczas warsztatu będziesz miał okazję dowiedzieć się i przećwiczyć:

     • jak ważne dla projektowania i przeprowadzania zmian jest ujęcie systemowe,
     • czym jest 5 obszarów wpływu i w jaki sposób wykorzystać je przy projektowaniu i przeprowadzaniu zmian w zespołach,
     • czym jest pięciopolówka projektu zmiany i w jaki sposób z niej skorzystać.
     • zaprojektować wraz z grupa kompletny proces zmiany (praca na jednym case przez cały czas trwania warsztatów).

       Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Oznacza to, że będziemy zapraszać Uczestników do brania udziału w doświadczeniach. Pracując, zachowujemy odpowiedni balans pomiędzy częściami inspirującymi i wykładowymi w stosunku do ćwiczeń praktycznych. Nadrzędną zasadą jest zasada dobrowolności. Chcemy, aby Uczestnicy naszych spotkań czuli się zawsze w 100% bezpiecznie.

       Ćwiczenia i sytuacje, do których będziemy zapraszali Uczestników, będą dostosowane poziomem trudności do gotowości, z jaką będą wchodzić Uczestnicy w to doświadczenie.

       Zależy nam, aby:

       Chcielibyśmy, abyś po naszym spotkaniu wyszedł z przekonaniem, że zaprojektowanie i przeprowadzenie zmiany w organizacji jest możliwe, a zastosowanie konkretnej metodologii projektowania i przeprowadzania  zmiany w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo, że proces transformacji okaże się skuteczny.

       Do kogo skierowany jest warsztat?

       Konstruktorzy systemów które wspierają przeprowadzanie zmian w zespołach (liderzy zmian).

        Część pierwsza:

        • Formowanie grupy, informacje wstępne, kontrakt.
        • Wprowadzenie do doświadczenia warsztatowego.
        • Określanie celu i kluczowego zachowania do zmiany – praca w podgrupach.

        Część druga:

        • Obszar 1 – osobista motywacja – wykład, praca w podgrupach.
        • Obszar 2 – osobiste umiejętności – wykład, praca w podgrupach.
        • Obszar 3 – wsparcie społeczne – wykład, praca w podgrupach.
        • Obszar 4 – motywacja strukturalna – wykład, praca w podgrupach.
        • Obszar 5 – umiejętności strukturalne – wykład, praca w podgrupach.

        Część trzecia:

        • Prezentacja wyników pracy zespołów – omówienie.
        • Gra Kahoot!
        • Zakończenie warsztatu.

        Przerwy:

        Warsztat potrwa pierwszego dnia od godziny 9:00 do godziny 17:00, a drugiego dnia o 9:00 do 15:00. W trakcie warsztatu (każdego dnia) zaplanowano 20 – minutowe przerwy kawowe oraz jedną dłuższą, godzinną przerwę obiadową.

        Koszt Warsztatu: 2290 zł / os. + 23% VAT

        Podana cena zawiera:

        • udział w warsztacie, materiały dla Uczestników,

        • 1 godzinę konsultacji z Trenerami do wykorzystania przez 6 miesięcy od dnia spotkania.

        Jacek Narkiewicz
        Trener CXE

        Moim życiowym powołaniem jest to, żeby pomagać ludziom rozwijać swoje talenty w służbie dla innych. Realizując to powołanie, angażuję się w pracę w obszarze zmian w organizacjach, zarówno w zakresie procesów, jak i elementów miękkich, związanych z członkami zespołów i całymi zespołami. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał. Rolą liderów jest z jednej strony pomoc członkom zespołu w uświadomieniu sobie tego potencjału, ukierunkowanie go na realizację celów danej osoby i organizacji, przy wykorzystaniu posiadanych przez nią talentów, natomiast z drugiej strony zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która ten cel wspiera.

        Michał Janiszewski
        Trener CXE, Akademia NVC

        Jestem przedsiębiorcą. Tak najczęściej odpowiadam na pytanie o to, czym się zajmuję. Zawsze bardzo bliskie było mi podejście biznesowe stawiające na pierwszym miejscu człowieka i wartości. I to nie tylko w warstwie deklaratywnej, ale również w codziennym staraniu, choć czasem niełatwym i wymagającym. Budowanie zespołów pełnych energii i zaangażowania – to moja silna strona. Dziesięć lat temu ukułem sformułowanie „organizacji humanistycznej”, które definiowało moje wymarzone miejsce pracy. Mojej i wszystkich innych zaangażowanych osób.

        Role nie stanowiska, czyli jak inaczej zorganizować pracę w zespole

        Czy zdarzyło Ci się pomyśleć, że w Twojej organizacji są ludzie, co do których wiesz lub podejrzewasz, że nie wykorzystują swojego potencjału? Jeżeli słyszysz od innych lub obserwujesz, że w niektórych obszarach za które są odpowiedzialni, opóźniają się z realizacja zadań i/lub efekty nie zaspokajają potrzeb beneficjentów to ta teza może być prawdopodobna.

        W jaki sposób można pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie, pasję i radość u poszczególnych osób, które pracują w Twojej organizacji?

        Czy można zorganizować pracę i procesy w taki sposób, aby wykorzystywać pasje, mocne strony ludzi, a w efekcie uruchamiać zaangażowanie, energię i radość?

        Chcemy się podzielić z Tobą z naszymi doświadczeniami, które zebraliśmy zmieniając organizację pracy ze stanowisk na role.

        Podczas dowiesz się i doświadczysz:

        • jakie są Twoje mocne strony według Gallup Strengths Finder,
        • w jaki sposób utworzyć role w oparciu o talenty i mocne strony,
        • w jaki sposób rozróżnić organizację ludzi (stanowiska) od organizacji pracy (role),
        • jak budować kontakt podczas rozmowy,
        • w jaki sposób formułować komunikaty osadzone w Twoich potrzebach,
        • opisać strukturę organizacyjną rolami,
        • dowiedzieć się jakie są korzyści ze stosowania w firmie ról zamiast stanowisk.

          Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Oznacza to, że będziemy zapraszać Uczestników do brania udziału w doświadczeniach. Pracując, zachowujemy odpowiedni balans pomiędzy częściami inspirującymi i wykładowymi w stosunku do ćwiczeń praktycznych. Nadrzędną zasadą jest zasada dobrowolności. Chcemy, aby Uczestnicy naszych spotkań czuli się zawsze w 100% bezpiecznie.

          Ćwiczenia i sytuacje, do których będziemy zapraszali Uczestników, będą dostosowane poziomem trudności do gotowości, z jaką będą wchodzić Uczestnicy w to doświadczenie.

          Zależy nam, aby:
          Chcielibyśmy, abyś po naszym spotkaniu mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto w Twojej organizacji lub zespole zaprojektować role, tym samym rezygnując z tradycyjnych stanowisk. Chcielibyśmy, abyś miał dostęp do podstawowych narzędzi, które pomogą Ci zaprojektować proces zmiany.

          W cenie warsztatu znajduje się voucher do wykonania badania Gallup Strengths Finder, czyli analizy Talentów według Gallupa. Po opłaceniu udziału w warsztacie każdy Uczestnik otrzyma kod uprawniający do wykonania badania.

          Na wykonanie badania należy zarezerwować około godziny. Po badaniu jest generowany automatyczny raport. Raport jest konieczny do wzięcia udziału w szkoleniu.

           Część pierwsza:

           • Formowanie grupy, informacje wstępne, kontrakt.
           • Raport mocnych stron wg Gallupa – praca własna.
           • Organizacja ludzi (stanowiska) vs organizacja pracy (role) – dialog.

           Część druga:

           • Struktura organizacyjna opisana rolami – doświadczenie.
           • Proces przejścia ze struktury hierarchicznej na role – wykład, analiza narzędzi.

           Część trzecia:

           • Korzyści ze stosowania ról w organizacji – doświadczenie.

           Przerwy:

           Warsztat potrwa od godziny 10:00 do godziny 16:00. W trakcie warsztatu zaplanowano 20 – minutowe przerwy kawowe oraz jedną dłuższą, godzinną przerwę obiadową.

           Koszt Warsztatu: 1290 zł / os. + 23% VAT

           Podana cena zawiera:

           • udział w warsztacie, materiały dla Uczestników, 
           • raport mocnych stron Gallup’a,
           • 1 godzinę konsultacji z Trenerami do wykorzystania przez 6 miesięcy od dnia spotkania.
           Jacek Narkiewicz
           Trener CXE

           Moim życiowym powołaniem jest to, żeby pomagać ludziom rozwijać swoje talenty w służbie dla innych. Realizując to powołanie, angażuję się w pracę w obszarze zmian w organizacjach, zarówno w zakresie procesów, jak i elementów miękkich, związanych z członkami zespołów i całymi zespołami. Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał. Rolą liderów jest z jednej strony pomoc członkom zespołu w uświadomieniu sobie tego potencjału, ukierunkowanie go na realizację celów danej osoby i organizacji, przy wykorzystaniu posiadanych przez nią talentów, natomiast z drugiej strony zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która ten cel wspiera.

           Michał Janiszewski
           Trener CXE, Akademia NVC

           Jestem przedsiębiorcą. Tak najczęściej odpowiadam na pytanie o to, czym się zajmuję. Zawsze bardzo bliskie było mi podejście biznesowe stawiające na pierwszym miejscu człowieka i wartości. I to nie tylko w warstwie deklaratywnej, ale również w codziennym staraniu, choć czasem niełatwym i wymagającym. Budowanie zespołów pełnych energii i zaangażowania – to moja silna strona. Dziesięć lat temu ukułem sformułowanie „organizacji humanistycznej”, które definiowało moje wymarzone miejsce pracy. Mojej i wszystkich innych zaangażowanych osób.